?

Log in

No account? Create an account
THE COSMIC COMICS
where 2 + 2 always makes 5
. .. but this journal is FRIENDS ONLY! 
5th-Mar-2030 08:03 pm
thom!... but this journal is FRIENDS ONLY!

Comments 
9th-Mar-2007 02:32 pm (UTC)
saisko sua lisäillä? *u*

terriblen kautta löysin, haluaisin lukea, koska oot kiinnostava ihminen. 8D
9th-Mar-2007 03:00 pm (UTC)
Lisää toki, mutta vakuutan ettei minun kirjoitteluni ole _niin_ kiinnostavia:D
This page was loaded Nov 22nd 2019, 8:43 am GMT.